Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče BLOMBERG

Distributor spotřebičů značky Blomberg společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 1. 2020 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.

Tuto službu je možné využít pouze u vestavných spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným vestavným spotřebičům značky Blomberg uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Tato služba je u vestavných spotřebičů zahrnuta v prodejní ceně. Bezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Blomberg od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič Blomberg do 30 dnů od zakoupení spotřebiče online pomocí formuláře na této stránce. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo a produktové číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s, nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

Návod k nalezení sériových a produktových čísel u spotřebičů Blomberg Návod k nalezení sériových čísel u spotřebičů Blomberg

 

Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče De Dietrich

Distributor spotřebičů značky De Dietrich společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 1. 2020 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.

Tuto službu je možné využít pouze u spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky De Dietrich uvedených uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Tato služba je u spotřebičů zařazených do akce „4 roky bezplatný servis“ zahrnuta v prodejní ceně. Bezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče De Dietrich od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič De Dietrich do 30 dnů od zakoupení online pomocí formuláře, viz níže. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf s čitelným zobrazením data nákupu a modelu spotřebiče). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace Vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s, nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

Logo akce 4 roky bezplatný servis De Dietrich

 

Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče Brandt

Distributor spotřebičů značky Brandt společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 1. 2020 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.

Tuto službu je možné využít pouze u spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Brandt uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Tato služba je u vestavných spotřebičů zahrnuta v prodejní ceně. U volně stojící spotřebičů není tato služba zahrnuta v prodejní ceně spotřebiče a lze ji u vybraných prodejců zakoupit společně se spotřebičem za doporučenou cenu 800 Kč s DPH (u spotřebičů s prodejní cenou do 10 000 Kč s DPH) nebo za 1 000 Kč s DPH (u spotřebičů s prodejní cenou nad 10 000 Kč s DPH). Bezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Brandt od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič Brandt do 30 dnů od zakoupení online pomocí formuláře níže. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace Vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s, nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

 Návod k identifikaci SN Brandt Návod k nalezení sériových čísel u spotřebičů Brandt

Logo akce 4 roky bezplatný servis Brandt
 

Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče Romo

Distributor spotřebičů značky Romo společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 1. 2020 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.

Tuto službu je možné využít pouze u spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Romo uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Tato služba není zahrnuta v prodejní ceně spotřebiče a lze ji u vybraných prodejců zakoupit společně se spotřebičem za doporučenou cenu 800 Kč s DPH (u spotřebičů s prodejní cenou do 10 000 Kč s DPH) nebo za 1 000 Kč s DPH (u spotřebičů s prodejní cenou nad 10 000 Kč s DPH). Bezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Romo od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič Romo do 30 dnů od zakoupení online pomocí formuláře níže. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace Vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s, nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

V případě chladniček a mrazniček Romo platí po dobu 2 let standardní plná záruka a po dobu následujících 2 let prodloužená záruka na kompresor a chladící okruh.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

Logo akce 4 roky bezplatný servis Brandt

 

Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče Kluge

Distributor spotřebičů značky Kluge společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 1. 2020 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.

Tuto službu je možné využít pouze u spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Kluge uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Tato služba je u vestavných spotřebičů zahrnuta v prodejní ceně.B ezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Kluge od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič Kluge do 30 dnů od zakoupení online pomocí formuláře níže. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace Vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s, nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

 

 

Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče Hitachi

Distributor spotřebičů značky Hitachi společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 1. 2020 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.

Tuto službu je možné využít pouze u spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Hitachi uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Tato služba je u spotřebičů zařazených do akce „4 roky bezplatný servis“ zahrnuta v prodejní ceně. Bezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Hitachi od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič Hitachi do 30 dnů od zakoupení online pomocí formuláře, viz níže. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf s čitelným zobrazením data nákupu a modelu spotřebiče). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace Vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s., nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

 

Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče Climadiff

Distributor spotřebičů značky Climadiff společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 12. 2019 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.

Tuto službu je možné využít pouze u vybraných spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Climadiff uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Služba je u těchto spotřebičů zahrnuta v prodejní ceně. Bezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Climadiff od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič Climadiff do 30 dnů od zakoupení spotřebiče online pomocí formuláře na této stránce. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo a produktové číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s, nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

 

Akce „4 roky bezplatný servis“ na spotřebiče Avintage

Distributor spotřebičů značky Avintage společnost Elmax Store a.s., sídlem Topolová 777/2, 73542 Těrlicko, IČO25373781 (dále Organizátor akce), vyhlásil dne 1. 12. 2019 akci, kde poskytuje zákazníkům/spotřebitelům prostřednictvím své distribuční sítě (prodejců elektrospotřebičů, kuchyňských studií a výrobců kuchyní) bezplatný prodloužený servis.


Tuto službu je možné využít pouze u vybraných spotřebičů používaných v domácnosti a zakoupených a provozovaných v České republice!

Tuto službu lze uplatnit k vybraným spotřebičům značky Avintage uvedených v seznamu spotřebičů zařazených do akce. Služba je u těchto spotřebičů zahrnuta v prodejní ceně. Bezplatný servis nelze dokoupit a nelze registrovat zpětně na již dříve zakoupené spotřebiče. Bezplatný servis poskytuje Organizátor akce prostřednictvím pojištění prodloužené záruky elektronických zařízení u České pojišťovny a.s. na základě rámcové smlouvy uzavřené s touto pojišťovnou. Akce trvá od 1. 12. 2019 do 30. 6. 2020 jsou do ní zařazeni prodejci na území České republiky, kteří v době trvání akce nakoupili spotřebiče Avintage od Organizátora akce. Účast v této akci je nepovinná.

Vše co musí zákazník pro zařazení do této akce udělat je zaregistrovat svůj spotřebič Avintage do 30 dnů od zakoupení spotřebiče online pomocí formuláře na této stránce. K registraci spotřebiče potřebujete uvést Vaše jméno a adresu, telefon a e-mail, modelové označení výrobku, výrobní číslo a produktové číslo, které naleznete na výrobním štítku nebo na obalu výrobku, čitelný naskenovaný doklad o koupi (faktura nebo účtenka, nejlépe ve formátu pdf). Po kontrole správnosti zaslaných údajů Vám bude do 30 dnů zaslán e-mailem certifikát bezplatného servisu, který slouží jako doklad o zařazení spotřebiče do akce. V případě nesrovnalosti zadaných údajů s přiloženým dokladem o koupi Vám nebude certifikát potvrzen a budeme Vás kontaktovat. Pokud nemáte vlastní e-mailovou schránku nebo nemáte možnost doklad o koupi naskenovat, požádejte o provedení online registrace vašeho prodejce. Na spotřebiče, které nejsou zaregistrovány u společnosti Elmax Store a.s, nelze poskytnout po uplynutí zákonné 24 měsíční záruční doby bezplatný servis.

Veškeré dotazy ohledně akce „4 roky bezplatný servis“ Vám zodpovíme na e-mailu: zaruka@elmax.cz.

Více informací najdete v podmínkách akce.

  Registrace spotřebiče zakoupeného v České republice
Pozor, provádíte registraci výrobku zakoupeného v České Republice, pokud jste zakoupili spotřebič v jiné zemi, přejděte na registrace pro tuto zemi:  
Krok 1 - Datum nákupu
Vyplňte prosím datum nákupu Vašeho nového spotřebiče.Krok 2 - Údaje o spotřebiči
Nejprve nám sdělte údaje o Vámi zakoupeném spotřebiči.

Vybrat soubory
Krok 3 - Údaje o zákazníkovi
Tyto údaje potřebujeme znát, abychom mohli spotřebič zaregistrovat do programu bezplatného servisu. Pro úspěšnou registraci potřebujeme vyplnit všechny údaje.


Powered by nopCommerce, created by Prosystem, spol. s r.o. © 2020